ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน!
ถ้าให้ คริสตอลไลฟ์ จัดการ...
รายงานสรุปยอดเงินเดือน / รายงานส่งธนาคาร / รายงานคำนวนภาษี / หนังสือรับรอง 50 ทวิ / รายงานทำในแต่ละวัน
/ รายงานคำนวนภาษี / สามารถส่งเงินเดือนได้ทุกธนาคาร / อัตราการจ่ายจ่ายเงินประกันสังคม / ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

www.mycrystallife.com
บริษัทรับทำเงินเดือน / บริการพนักงานชั่วคราว
หมดเรื่องจุกจิกกวนใจ เราดูแลให้คุณ!!
รับทำเงินเดือนให้กับบริษัทลูกค้า ถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง
ซึ่งครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน / จัดทำประกันสังคม/ ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ
นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
www.mycrystallife.com
รวดเร็ว
ทันใจ
ถูกที่สุด
ภ.ง.ด.1 ส.ป.ส. 60-9 ส.ป.ส. 1-10
เที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ mycrystallife

CRYSTAL LIFE CO., LTD
การออกรายงาน

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • รายงานสรุปยอดเงินเดือนแต่ละคน สรุปยอดเงินเดือนเป็นแผนก เพื่อส่งให้ทางบัญชีเป็น PDF, Excel ไฟล์ สามารถพิมพ์รายงานได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
 • Slip เงินเดือนแบบคาร์บอน พร้อมแจกพนักงาน หรือ Slip เงินเดือนที่ส่งผ่าน E-mail
 • รายงานส่งธนาคาร, รายงานนำส่งกองทุนสำรองฯ, รายงาน ภ.ง.ด.1, รายงาน สปส. 1-10
 • รายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส. 1-03 และ สปส. 1-03/1 รวมถึงรายงาน แจ้งการลาออก สปส.6-09
 • สามารถขอดูรายงานคำนวณภาษีได้
 • รายงานการทำงานในแต่ละวัน ชั่วโมง โอที การลา / ขาดงาน / มาสาย เป็นต้น
 • รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน
 • รายงานสิ้นปีในส่วนของสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, หนังสือรับรอง 50 ทวิ พร้อมนำส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานสิ้นปีในส่วนของ กองทุนเงินทดแทน กท.20ก พร้อมนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • กลุ่มเงินเดือน สามารถกำหนดรายการเงินได้/เงินหักได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินได้ไม่จำกัดว่าใน 1 เดือน จะมีกี่งวดก็ได้ และจะจ่ายในวันที่เท่าไร ของงวด
 • ประเภทรายได้,รายการหัก กำหนดได้ไม่จำกัดว่ามีกี่ประเภทในแต่ละประเภทจะคิดภาษีหรือ OT สามารถกำหนดได้
 • ประกันสังคม อัตราการจ่ายเงินประกันสังคม ก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนด
 • ธนาคาร สามารถส่งเงินได้ทุกธนาคาร ตาม Format ของแต่ละธนาคารนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
 • ภาษี ตารางภาษี อัตราภาษีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

CRYSTAL LIFE CO., LTD
ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำเงินเดือน กับ MYCRYSTALLIFE ความง่ายและสะดวกในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ทำเงินเดือน กับ MYCRYSTALLIFE ถูกต้องและแม่นยำสูง เนื่องจากระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินทุกขั้นตอน
ทำเงินเดือน กับ MYCRYSTALLIFE มีประโยชน์สำหรับการบริหาร เนื่องจากสามารถวิเคราะห์การจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆ ได้
ทำเงินเดือน กับ MYCRYSTALLIFE สามารถดู ประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ภาษีได้ไม่จำกัด เพราะระบบเป็นแบบฐานข้อมูล
ทำเงินเดือน กับ MYCRYSTALLIFE ลดปัญหาความยุ่งยากในการดูแลการคำนวณเวลา การทำงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทำให้มีข้อมูลนำส่งเพื่อจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง