ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน!
ถ้าให้ คริสตอลไลฟ์ จัดการ...
รายงานสรุปยอดเงินเดือน / รายงานส่งธนาคาร / รายงานคำนวนภาษี / หนังสือรับรอง 50 ทวิ / รายงานทำในแต่ละวัน
/ รายงานคำนวนภาษี / สามารถส่งเงินเดือนได้ทุกธนาคาร / อัตราการจ่ายจ่ายเงินประกันสังคม / ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

www.mycrystallife.com
บริษัทรับทำเงินเดือน / บริการพนักงานชั่วคราว
หมดเรื่องจุกจิกกวนใจ เราดูแลให้คุณ!!
รับทำเงินเดือนให้กับบริษัทลูกค้า ถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง
ซึ่งครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน / จัดทำประกันสังคม/ ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ
นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
www.mycrystallife.com
รวดเร็ว
ทันใจ
ถูกที่สุด
ภ.ง.ด.1 ส.ป.ส. 60-9 ส.ป.ส. 1-10
เที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นยำ mycrystallife

CRYSTAL LIFE CO., LTD
บริการของเรา

รับทำเงินเดือน
Crystal Life Co., Ltd รับรับทำเงินเดือน ให้กับบริษัทลูกค้าด้วย ความถูกต้อง แม่นยำ และเที่ยงตรง ซึ่งครอบคลุม การจัดทำ เงินเดือน / จัดทำประกันสังคม/ ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการอีกด้วย
OUTSOURCING
ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) ที่ไม่ต้องรับภาระทั้งหมด ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด หรือช่วยในเรื่องของการบริหารกำลังการผลิต (Capacity Management) ที่มักจะเกิดจากวัฎจักรธุรกิจที่มีช่วงขาขึ้นและขาลง

CRYSTAL LIFE CO., LTD
รับทำเงินเดือนค่าบริการที่ถูกกว่า แต่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ลดต้นทุนในการดำเนินงาน (เช่น ไม่ต้องจ้างพนักงานทำเงินเดือนเองซึ่งค่าจ้างต้องปรับเพิ่มทุกปี/
ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเงินเดือน เป็นต้น)


 

เรามีระบบป้องกันข้อมูลสูญหายให้ลูกค้าด้วยระบบการเก็บรักษาข้อมูลสำรองที่ดีเยี่ยม
ลดต้นทุนในการดำเนินงาน (เช่น ไม่ต้องจ้างพนักงานทำเงินเดือนเองซึ่งค่าจ้างต้องปรับเพิ่มทุกปี/
ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเงินเดือน เป็นต้น)เรามีบริการทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน
เพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการบริหารงาน

ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล โดยให้ทางเรานำส่งประกันสังคม ภาษี
และข้อมูลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทำเงินเดือน ให้กับบริษัทลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ

ครอบคลุม การจัดทำเงินเดือน / จัดทำประกันสังคม/ ภาษีเงินได้ และสวัสดิการต่างๆ
นอกจากนั้นเรายังมีบริการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

CRYSTAL LIFE CO., LTD
OUTSOURCING

 

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร ทำให้กระแสเงินหมุนเวียนในองค์กรมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานต่างๆ จะเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง


 สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำลง และขจัดต้นทุนที่จะก่อให้เกิดความล้มเหลวในเบื้องต้นได้
องค์กรสามารถขยายธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อให้เกิด Business line เพิ่มขึ้น และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร


เรามีบริการทำรายงานต่างๆ ที่เกี่่ยวกับการจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการบริหารงาน
ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคล โดยให้ทางเรานำส่งประกันสังคม ภาษี และข้อมูลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้องค์กรสามารถเน้นกิจกรรมไปยังธุรกิจหลัก (FOCUS ON CORE BUSINESS)
ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ องค์กรสามารถมุ่งทำในสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น


 

CRYSTAL LIFE CO., LTD
ขั้นตอนการให้บริการ มี 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ทำสัญญาว่าจ้าง
เจรจารายละเอียดของงานและเงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการให้เราทำให้เพื่อกำหนดเป็น รายละเอียดในสัญญาบริการ
2. การสำรวจรายละเอียดเบื้องต้นของลูกค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไม่ผิดพลาด (เช่น รายละเอียดของธุรกิจลูกค้า/ รวบรวมรายละเอียดของความต้องการต่างๆ/ ขั้นตอนในการทำเงินเดือนปัจจุบัน/ รายงานต่างๆ ที่ทำอยู ณ ปัจจุบัน/ ปัญหาของงานทำเงินเดือนที่มี/ ระดับความคาดหวังของลูกค้าจากการใช้บริการทำเงินเดือนของเรา)
3. การกำหนดวิธีการทำงาน
หลังจากได้ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้าแล้ว เราจะทำการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีการและขั้นตอนการทำเงินเดือนที่เหมาะสมกับลูกค้า และอาจจะมีข้อแนะนำต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายในการทำงานในส่วนนี้ด้วย
4. เริ่มให้บริการทำเงินเดือน
จากประสบการณ์ของเรา เราสามารถจะทำให้การถ่ายโอนงานทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จากพนักงานของลูกค้ามาให้พนักงานของ ดำเนินการแทนได้อย่างราบรื่น แม้จะมีปัญหาบ้างหากรายละเอียดมาก แต่ก็จะเป็นเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
5. รักษามาตรฐานการบริการ
ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อตรงกับหัวหน้าทีมทำเงินเดือนของเราได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

CRYSTAL LIFE CO., LTD
ตำแหน่งงานที่เราให้บริการเอ้าท์ซอสซ์

สัญญาระยะสั้น
 • IT / Programmer
 • Engineer
 • Technician
 • Sales Engineer
 • Purchasing
 • Accountant
 • Human Resource
 • Administrator
 • MarketingSecretary
 • Interpreter
 • Tele sales
 • Sales
 • Receptionist
 • Warehouse
 • Administrative
 • Sales Coordinator
 • Driver Messenger
 • Other
สัญญาระยะกลาง
 • IT / Programmer
 • Engineer
 • Technician
 • Sales Engineer
 • Purchasing
 • Accountant
 • Human Resource
 • Administrator
 • MarketingSecretary
 • Interpreter
 • Tele sales
 • Sales
 • Receptionist
 • Warehouse
 • Administrative
 • Sales Coordinator
 • Driver Messenger
 • Other
สัญญาระยะยาว
 • IT / Programmer
 • Engineer
 • Technician
 • Sales Engineer
 • Purchasing
 • Accountant
 • Human Resource
 • Administrator
 • MarketingSecretary
 • Interpreter
 • Tele sales
 • Sales
 • Receptionist
 • Warehouse
 • Administrative
 • Sales Coordinator
 • Driver Messenger
 • Other